LegatRegistrets historie

Det hele begyndte i 1988.
En herre ved navn Elo Berg blev ramt af alvorlig sygdom, og måtte derfor lægge sit liv helt om. Til hjælp herfor foreslog en ven, at han kunne søge legater. Men det viste sig at være lettere sagt end gjort. Der fandtes godtnok et statsligt register, men det var svært tilgængeligt - og da slet ikke søgbart. Ellers var man henvist til mere eller mindre forældede håndbøger, suppleret med sporadiske avisnotitser.
Men Elo var fra sit tidligere liv vant til at få ting til at ske - og da han pludseligt havde fået god tid, besluttede han sig til at gøre noget ved sagen. Han kunne jo ikke være den eneste, som kæmpede med at finde oplysninger om fonde og legater.
Så Elo skabte simpelthen sammen med en programmør et system, som kunne gemme oplysninger om fonde og legater i et format, så de blev let søgbare. Og så samlede han ellers oplysninger. Mange timer hver eneste dag!
Oplysningerne blev til en mindre, filantropisk hjælpeorganisation, som hurtigt udvidede med en "skrivertjeneste", som hjalp med at forfatte ansøgninger.
Da det statslige fondsregister i 1991 skulle nedlægges som et led i en afbureaukratisering af det offentliges krav til virksomheders dokumentation, var det statens plan blot at kassere dette eneste samlede register over danske fonde.
Men heldigvis var Elo fremsynet. Så han købte simpelthen hele registret da det lukkede - og retten til fremover at anvende navnet.
Mere arbejde til programmøren fulgte. Og mere tastearbejde. Meget mere!
Siden er der gået mere end 25 år. I den tid har teknologien udviklet sig enormt, og det er i dag langt lettere at søge offentligt tilgængelige informationer om legater. Ligeledes er der i dag flere, som indsamler, organiserer og sælger disse offentligt tilgængelige data.
Men det er langt fra alle legater, som er præsenteret på internettet. Mange mindre og "smalle" fonde har ikke offentliggjort oplysninger på internettet, men optræder i dag kun i LegatRegistret.
De lever derfor ofte et stille liv - nogle sågar så stille, at de mangler ansøgere. 
Ved Elos død i 2011 besluttede familien derfor at sikre den unikke viden i LegatRegistret og videreføre dette. Der forestod imidlertid et større arbejde med modernisering, og opdateringen af databasen haltede også.
Vi har derfor gennem de senere år forsøgt at opdatere databasen - men har til sidst måttet erkende, at dette arbejde er for stor en mundfuld for private, frivillige kræfter. Vi har derfor indstillet aktiviteterne, og håber i stedet på, at en længe drøftet "genopstandelse" af et lovpligtigt offentligt fondsregister bliver til virkelighed engang i den nærmeste fremtid.
Vi takker for uvurderlig støtte gennem tre årtier.