Hvordan køber jeg en liste?

1. Udfyld oplysningsskemaet - husk at trykke "send" nederst.
2. Indbetal gebyret*.
3. Når vi har modtaget skemaet og registreret indbetalingen, udarbejder vi en liste og sender den til den oplyste mailadresse. Ekspeditionstiden er normalt op til fem hverdage.

Hvordan køber jeg hjælp til at skrive ansøgning?

Når du har udfyldt oplysningerne til brug for listen, kan du bestille tid til et interview, som danner grundlaget for udarbejdelsen af et udkast til en personlig ansøgning, som du kan sende til fondene.
BEMÆRK, at denne service IKKE kan købes særskilt - den er kun for dig, som har købt en liste.
1. Afkryds nederst på oplysningsskemaet, at du ønsker tekstforfatterhjælp.
2. Indbetal gebyret**. Det kan ske særskilt, eller sammen med betalingen af gebyret for listen.
3. Ring til os, så vi sammen kan aftale et tidspunkt for telefoninterview, som passer både dig og tekstforfatter.
4. Efter interviewet udarbejder tekstforfatter et udkast til en ansøgning, som sendes til den oplyste mailadresse.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Ingenting. Når vi modtager oplysningsskemaet, venter vi på en betaling som matcher. Hvis vi efter nogen tid ikke har modtaget betalingen, betragter vi det blot som en fortrydelse af købet.

Kan jeg fortryde?

Ja og nej. Du kan som sagt undlade at indbetale gebyret, så udfører vi intet arbejde. Når du har betalt, påbegynder vi imidlertid et større arbejde, som er specifikt til dig. Gebyret er derfor ikke omfattet af 14 dages fortrydelsesret for netkøb.
Vores formål er at hjælpe - og vi ønsker tilfredse kunder. I de ganske få tilfælde, hvor en liste er meget lille eller vores hjælp på anden måde vurderes utilstrækkelig, forbeholder vi os derfor retten til at refundere gebyret helt eller delvist.

Hvorfor alle de oplysninger?

I oplysningsskemaet og i et evt. interview, stiller vi nogle spørgsmål, som kan virke mærkelige. Der er dog en mening med det, idet nogle fundatser er meget specifikke. De kan f.eks. forlange, at ansøger er barn af en håndværker eller er født i et bestemt sogn. Så nogle gange kan en oplysning, som umiddelbart virker underlig, være lige præcis dén, som gør at du kommer i betragtning til et meget lidt søgt legat.
Derfor spørger vi om så meget "mærkeligt".

Hvad med fortrolighed?

LegatRegistret er som alle andre underlagt lov om behandling af personoplysninger. Vi tager vores ansvar for dine fortrolige oplysninger meget alvorligt, og har udarbejdet procedurer, som sikrer dit privatliv. Så snart vi er færdige med din "sag", sletter vi omgående og uigenkaldeligt alle oplysninger, bortset fra dem vi skal gemme i henhold til bogføringsloven.

Fejl i databasen?

Vi gør et stort stykke arbejde for at holde vores data så ajour som muligt. Vi samler systematisk alle ændringsoplysninger offentliggjort i aviser mv., og mange administratorer er heldigivs flinke til at melde ændringer til os. Men det er ikke noget krav. Og da databasen er så omfattende og midlerne små, er det simpelthen ikke muligt at efterprøve samtlige data regelmæssigt.
Der vil derfor helt naturligt opstå situationer, hvor legater er nedlagt, har skiftet administrator eller er flyttet, uden at vi har haft en chance for at tilrette vores registrering. Jo mindre og jo mere "smalt" legat, jo større risiko.
Vi er altså klar over, at nogle får post retur eller bliver mødt af uforstående sekretærer. Vi beklager dette - men det er som sagt uundgåeligt. Selv om vi gør, hvad vi kan.
Så vi har brug for din hjælp! Får du information om, at noget er ændret - eller f.eks. ansøgninger retur med posten - vil vi meget gerne vide det. Skriv eller ring til os, så gør vi hvad vi kan for at finde aktuelle oplysninger - for din og de næstes skyld.
Enkelte kunder er meget "uheldige" at ramme mange "smalle" legater - og få mange ansøgninger retur. I de tilfælde forbeholder vi os retten til at refundere hele eller dele af gebyret.

Jeg er ikke så god til computere/formularer/mail. Kan jeg ikke bare få det på papir?

LegatRegistrets arbejdsgange er baseret på elektronisk kommunikation. Vi kan dog i helt særlige tilfælde arbejde "analogt", dvs. sende et skema og/eller en liste med posten - mod dækning af de ekstra udgifter. Ring til os og aftal nærmere.
 
 

*   Gebyr for udarbejdelse af en personlig liste med fondsnavne, fundatser, kontaktoplysninger og tidsfrister er kr. 700,00.
** Gebyr for interview med tekstforfatter og udarbejdelse af udkast til ansøgning er kr. 700,00.
LegatRegistrets gebyrer er momsfrie.