• Mest omfattende register over danske fonde og legater

  • 10.000 fonde, 25.000 legater

  • Alle data fra det nedlagte fondsregister

  • Venlig og personlig kontakt

  • Personlig liste med fundatser og tidsfrister

  • Forfatterhjælp til ansøgning

  • Etableret 1988